Tutorial

Spis treści:

INSTALACJA.

Aby zainstalować program należy pobrać go ze strony sourceforge.net a następnie rozpakować przejść do katalogu fk i uruchomić plik uruchomieniowy o nazwie eclipse.
start

DODANIE ASORTYMENTU

Asortyment dodajemy na kartotece asortymentu. Gdzie klikamy przycisk dodaj asortyment. Jeśli jest zaznaczona zakładka kartoteki asortymentu to są dostępne skróty klawiszowe dodaj nowy (Ctrl+N), pokaż asortyment (Ctrl+E), odśwież liste asortymentu (Ctrl+R), usuń asortyment (Ctrl+D).
start

DODAWANIE KONTRAHENTA

Kontrahenta dodajemy na kartotece kontrahentów. Gdzie klikamy przycisk dodaj kontrahenta i analogicznie jak na asortymencie mamy dostęp do skrótów klawiszowych.
start

WYSTAWIANIE FAKTURY

Fakture dodajemy na kartotece Faktur gdzie klikamy przycisk dodaj fakture i następnie wybieramy sprzedawce, nabywcę oraz na dodatkowej zakładce dodajemy pozycje faktury UWAGA PO ZAPISANIU FAKTURY NIE MOŻNA JEJ JUŻ EDYTOWAĆ (na razie).
start

PODGLĄD FAKTURY

W momencie uzupełniania danych faktury jeśli uzupełnimy podstawowe dane faktury możemy ją podglądnoć klikając przycisk.
start

DRUKOWANIE FAKTURY

Drukowanie faktury jest dostępne tylko z poziomu podglądu faktury.

start